Ako spojazdniť TinyMCE

V prvom rade si stiahnite plugin TinyMCE ako plugin pre Flatpress. Archív rozbaľte a nakopírujte do ./fp-plugins/ (obidva adresáre ajbbccodes aj tinymce). Potom už len zapnite v pluginoch a používajte.

Je možné do pluginu nahrať aj slovenčinu. Tú je potrebné stiahnúť z oficiálnej stránky. Zaškrtnite si Slovak a dole kliknite na download. Obsah archívu spopírujte na ftp do {váš_flatpress}/fp-plugins/tinymce/tiny_mce/ . Sú tam priečinky lang, plugins, themes.

Potom dopíšte do súboru plugin.tinymce.php, ktorý sa nachádza v ./fp-plugins/tinymce/ tieto 2 riadky:

 translate_mode : true,
 language : "sk"

Bude to vyzerať nejako takto.

<?php 
/*
Plugin Name: TinyMCE
Version: 1.0
Plugin URI: http://flatpress.sf.net
Description: Allows using TinyMCE
Author: NoWhereMan
Author URI: http://flatpress.sf.net
*/
add_filter('editor_toolbar', 'plugin_tinymce_load'); 
function plugin_tinymce_load() {
$URL = plugin_geturl('tinymce'); // if you followed the naming conventions here you'll get the right url for fp-plugins/tinymce/
echo '<script language="javascript" type="text/javascript" src="' . $URL . 'tiny_mce/tiny_mce.js"></script> '; // here's the magic
echo '<script language="javascript" type="text/javascript">
tinyMCE.init({
 mode : "textareas",
 theme : "advanced",
 skin : "default",
 translate_mode : true,
 language : "sk"
});
</script>';
 
}
?> 

Skúsenejší si môžu spraviť najaktuálnejšiu verziu z oficiálnej stránky TinyMCE. Kód pluginu je potrebné minimálne upraviť, ale ťažké to nie je.

Späť hore

Flatpress problémy so štýlom

Ak potrebujete niekto pomc s tým flatpressom píšte. Táto téma podporuje pravý a ľavý pracovný panel, ktorý je potrebný na spravnie cvičenia

http://www.box.net/shared/pm8t0r0eun

Ak ste našli iný kľudne sa sním pochválte :) Ak sa vám pod Admin panelom nezobrazujú témy (stáva sa to s hostingom webzdarma.cz), tak téma sa dá zmeniť prepísaním nastavení stránky priamo cez ftp.

/fp-content/config/settings.conf.php

položka theme a style. Ak máte stiahnutú tému z odkazu tak prepíšte na ‘theme’ => ‘fluxish’ a ’style’ => ‘autumn’. Bude to vyzerať nejako takto:

<?php

$fp_config = array (
  'general' => 
  array (
    'www' => 'http://smizko.php5.sk/flatpress/',
    'title' => '',
    'subtitle' => '',
    'footer' => '',
    'author' => 'Ĺ',
    'email' => '',
    'startpage' => NULL,
    'maxentries' => '5',
    'notify' => false,
    'theme' => 'fluxish',
    'style' => 'autumn',
    'blogid' => 'fp-1b399d44',
    'charset' => 'utf-8',
  ),
  'locale' => 
  array (
    'timeoffset' => '2',
    'timeformat' => '%H:%M',
    'dateformat' => '%A, %e. %B %Y',
    'dateformatshort' => '%d. %m. %Y',
    'charset' => 'utf-8',
    'lang' => 'sk-sk',
  ),
  'plugins' => 
  array (
    'blockparser' => 
    array (
      'pages' => 
      array (
        0 => 'about',
        1 => 'menu',
      ),
    ),
    'bbcode' => 
    array (
      'escape-html' => true,
      'comments' => false,
      'editor' => true,
      'url-maxlen' => 40,
    ),
  ),
);

?>
Späť hore